การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หมายถึง การวิเคราะห์การใช้บริการและสินค้าของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อ และพฤติกรรมที่นำไปสู่การซื้อ โดยส่วนใหญ่ทำเพื่อปรับปรุงอัตราการซื้อและความพึงพอใจของลูกค้า

ทำไมคุณถึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า?

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจะทำให้เข้าใจสถานะปัจจุบันของร้านค้าของคุณได้ การทราบสถานการณ์ปัจจุบันสำคัญอย่างมากต่อการเริ่มดำเนินมาตรการทางการตลาดในอนาคต

ข้อที่ 1: ระบุลูกค้าเป้าหมายของคุณ

จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องเจาะจงว่า “ใครที่ควรจะเข้าหา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นได้ที่จะรู้อายุ เพศ โครงสร้างครอบตัว แม้กระทั่งงานอดิเรก

ข้อที่ 2: เข้าใจความต้องการของลูกค้า

ต้องทำให้ชัดเจนว่า ทำไมลูกค้าถึงซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและบริการ และตรวจสอบกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์

ข้อที่ 3: บริการและสินค้าที่คุณมีตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่?

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้เข้าใจความไม่ตรงกันระหว่างสินค้าและบริการที่คุณนำเสนอกับความต้องการของลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนความไม่ตรงกันนี้ จะสามารถวางแผนการเพิ่มอัตราการซื้อและความพึงพอใจของลูกค้าได้

สามารถทราบพื้นที่การค้าจริง (พื้นที่ที่มีลูกค้าอยู่จริง) และหาตำแหน่งที่แน่นอนในการจัดการลูกค้าบนแผนที่โดยใช้ข้อมูลสมาชิกได้ ด้วยการนำเข้าข้อมูลลูกค้าลงบนแผนที่จะทำให้เห็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งและพื้นที่ที่อ่อนแอของร้านค้าของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สร้างกลยุทธ์ด้านพื้นที่ได้

วิธีวิเคราะห์ลูกค้า

1. ลูกค้ามาจากที่ไหน?

顧客データ

การแสดงข้อมูลลูกค้าบนแผนที่ ทำให้ดูได้ง่ายว่าลูกค้ามาจากที่ไหนบ้าง สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น มีลูกค้าเพียงไม่กี่รายที่มาจากร้านคู่แข่งใกล้ๆ กัน และไม่มีลูกค้าที่ข้ามถนนสายหลักและแม่น้ำมาที่ร้าน เป็นต้น

2. ค้นหาพื้นที่แข็งแกร่งและพื้นที่อ่อนแอ

人口・世帯のデータ

ด้วยการรวมข้อมูลประชากรและครัวเรือน จะทำให้ค้นหาพื้นที่ที่แข็งแกร่งและพื้นที่ที่อ่อนแอตามเขตการปกครองได้ เช่น การแสดงข้อมูลแบบแยกสีของประชากรเป้าหมายหรืออัตราส่วนประชากรเพื่อดูความแตกต่างของการกระจายข้อมูลที่ได้กำหนดจุดไว้

3. สำหรับขั้นตอนต่อไป!

ターゲット

เมื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว จะสามารถใช้สำหรับมาตรการต่อไปได้ หากมีกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันในพื้นที่การค้า แต่มีคนมาที่ร้านน้อย ควรโฟกัสที่พื้นที่นั้นเพื่อโฆษณา หรือถ้ามีพื้นที่ที่ขายสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถโฟกัสพื้นที่นั้นเพื่อโฆษณาการขายของคุณ หากยอดขายดีในตอนที่พิจารณาเปิดร้านแห่งใหม่ ก็อาจมองหาพื้นที่ที่มีคนที่คล้ายคลึงกันอาศัยอยู่ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะเปิดร้านหรือไม่

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document