รายการฟังก์ชัน / ข้อมูลสถิติ / ข้อมูลจุดพิกัด

แมป มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) เรามี GIS ที่ชื่อว่า "TerraMap Thailand" ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันการวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการตลาดเชิงพื้นที่ ทั้งยังรวบรวมข้อมูลสถิติ และข้อมูลจุดพิกัดต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
และยังสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • ฟังก์ชันของ TerraMap Thailand
  • ข้อมูลสถิติที่ติดตั้งได้
  • ข้อมูลสถิติที่นำเข้าได้

* บางฟังก์ชันไม่ได้อยู่ในรายการ หากไม่พบฟีเจอร์ที่คุณต้องการ กรุณาติดต่อเรา

ฟังก์ชัน

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลจุดพิกัด

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document