วิธีใช้ Area Marketing GIS

การตลาดเชิงพื้นที่ GIS มีการใช้หลักๆ 3 ข้อดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า
  • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
  • การส่งเสริมการขาย

GIS (Geographic Information System) เป็นระบบที่วางซ้อนข้อมูลต่างๆ ไว้บนแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น
“TerraMap Thailand” เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงพื้นที่ GIS
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่และใช้การตลาดเชิงพื้นที่ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ ฟังก์ชันและความสามารถในการดำเนินงานจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัทให้มากที่สุด

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับ Area Marketing GIS?

  • วิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้าแห่งใหม่
  • แสดงคุณลักษณะของลูกค้าในพื้นที่การค้า
  • วิเคราะห์อย่างเป็นกลางโดยใช้ข้อมูลสถิติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำรายงาน

เราช่วยเหลืองานวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

วิธีใช้ 1. การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

出店分析

สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า คาดการณ์ยอดขาย วิเคราะห์ร้านค้าคู่แข่ง และพัฒนาร้านเฟรนไชส์ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเปิดร้านดีหรือไม่ โดยตรวจสอบประชากรและจำนวนครัวเรือนรอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ

วิธีใช้ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

顧客データ分析

การใช้ข้อมูลสมาชิกและข้อมูล POS ทำให้ทราบพื้นที่การค้าจริงและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ระบุลงบนแผนที่ได้ ด้วยการแสดงข้อมูลลูกค้า เช่น บัตรสะสมแต้มบนแผนที่ สามารถเห็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งของร้านคุณ ซึ่งจะนำไปสู่แผนการส่งเสริมการขายที่ตามมาด้วย โดยสามารถใช้ในการสร้างกลยุทธ์ด้านพื้นที่ได้

วิธีใช้ 3. การส่งเสริมการขาย

販売促進のための統計データ

สามารถดูพื้นที่ที่ควรโปรโมตโดยใช้สำหรับใบปลิว แผ่นพับโฆษณา และ DM เป็นต้น ด้วยการแสดงข้อมูลสถิติบนแผนที่ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ที่แจกจ่ายเอกสารโฆษณาได้ ใช้วางแผนส่งเสริมการขายและลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองได้

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document