วิธีใช้สำหรับการส่งเสริมการขาย

การใช้ GIS เพื่อส่งเสริมการขาย ช่วยให้โฟกัสที่งบประมาณและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ตั้งเป้าหมายที่การส่งเสริมการขาย หากคุณแสดงผลของมาตรการส่งเสริมการขายบนแผนที่ จะเห็นอย่างรวดเร็วว่ามาตรการนั้นดีหรือไม่ดีกับแต่ละพื้นที่  ดังนั้น PDCA จึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่แจกใบปลิว

สามารถแจกใบปลิวและแผ่นพับโฆษณาไปยังพื้นที่ที่มีอัตราการตอบกลับสูง

จัดการพื้นที่แจกใบปลิว

สามารถจัดการครัวเรือนที่จะแจกใบปลิวได้

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document