คำถามที่พบบ่อย

การตลาดด้านพื้นที่คืออะไร?

การตลาดด้านพื้นที่คืออะไร?

การเข้าใจลักษณะของพื้นที่และสร้างกลยุทธ์ในการเปิดร้านค้าอย่างเหมาะสม รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการขาย อีกนัยหนึ่งคือการค้นหาพื้นที่ที่มีลูกค้า (กลุ่มเป้าหมาย) อยู่ การเปิดร้านค้าในพื้นที่นั้น และการแจกใบปลิว

GIS คืออะไร?

GIS ย่อมาจาก Geographic Information System เป็นระบบที่วิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยแสดงออกมาบนแผนที่ เทคโนโลยี GIS ที่เราคุ้นเคยและนิยมนำมาใช้ คือบริการข้อมูลแผนที่บนอินเทอร์เน็ตและระบบนำทางบนรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา และการวางผังเมือง

การตลาดด้านพื้นที่ GIS คืออะไร?

ในบรรดา GIS ทั้งหมดนั้น Geo marketing นับเป็นระบบที่เชี่ยวชาญในด้านการตลาดด้านพื้นที่และการวิเคราะห์พื้นที่ทางการค้า ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันมากมายสำหรับวิเคราะห์พื้นที่ทางการค้า ทั้งยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพในการเปิดร้านค้า วิเคราะห์ร้านค้าที่มีอยู่และร้านค้าคู่แข่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่แจกใบปลิว นอกจากนี้การนำเข้าข้อมูลลูกค้าลงบนแผนที่ยังช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอีกด้วย

โพลีกอนคืออะไร?

คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติที่ใช้เพื่อแสดงรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นของแข็ง ในระบบ GIS (geographic information system) เมื่อทำการแมปปิ้งข้อมูลสถิติ เช่น ข้อมูลสำมะโนประชากรและข้อมูลลูกค้ากับ GIS แล้ว ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นหน่วยในการสรุปข้อมูล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ที่บรรจุข้อมูล) โดยแบ่งหน่วยออกเป็น 2 ประเภทคร่าวๆ คือการแบ่งแบบเขตพื้นที่และแบบกริด

เขตพื้นที่คืออะไร?

เป็นการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบริหาร ตามโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลจะอยู่ภายใต้จังหวัด และในเทศบาลนั้นจะแบ่งแยกย่อยลงไปอีก

กริดคืออะไร?

เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยกริดโดยแบ่งพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับการใช้งานด้านสถิติจะแบ่งพื้นที่เป็นกริดที่มีขนาดเท่าๆกันโดยอิงจากค่าละติจูดและลองจิจูด

ตารางกริด 500 เมตรคืออะไร?

เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยกริดซึ่งพื้นที่จะถูกแบ่งเป็นตารางกริด 500 เมตร ในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของเมืองมีขนาดใหญ่ข้อมูลตารางกริด 500 เมตรจะมีประสิทธิภาพในการระบุความหนาแน่นของประชากร

แลนด์มาร์คคืออะไร?

หมายถึง สิ่งที่เป็นจุดสังเกตในบริเวณนั้น โดยทั่วไปมักหมายถึงจุดหมายและสถานที่ โปรแกรม TerraMap Thailand จากการสำรวจของบริษัท Globetech มีแลนด์มาร์คอยู่ประมาณ 1.6 ล้านจุดและประเภทใหญ่ (Category) ประมาณ 50 ประเภท

พื้นที่ทางการค้า (พื้นที่เป้าหมาย) คืออะไร?

หมายถึง ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากร้านค้าและสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ จากพื้นที่ดังกล่าวพิจารณาได้ว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในระยะทางไกลแค่ไหนจากร้านค้า โดยทั่วไปยิ่งร้านค้ามีขนาดใหญ่ พื้นที่ทางการค้าก็ใหญ่ตามไปด้วย ในทางกลับกันยิ่งร้านค้ามีขนาดเล็ก พื้นที่ทางการค้าก็เล็กตามไปด้วย ในเขตเมืองที่ประชากรมีจำนวนมากสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรได้ ทั้งนี้พื้นที่ทางการค้ามีแนวโน้มว่าจะใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ในเขตชานเมืองและต่างจังหวัด สำหรับโปรแกรม TerraMap Thailand เราเรียกพื้นที่ทางการค้านี้ว่า Target Area

การวิเคราะห์พื้นที่ทางการค้าคืออะไร?

เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่ทางการค้าโดยดูจากข้อมูลประชากร ครัวเรือน และรูปแบบครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ทางการค้า ผลจากการวิเคราะห์นำไปใช้กับกลยุทธ์ในการเปิดร้านค้าและกลยุทธ์ทางการขาย

การตลาดด้านพื้นที่ GIS สามารถทำอะไรได้บ้าง?

ตัวอย่างเช่น การแสดงและวิเคราะห์ประชากรและจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางการค้าในรัศมี 1 กิโลเมตรหรือจากจุดศูนย์กลางร้านค้าของคุณเองลงบนแผนที่ได้ ยังสามารถแยกพื้นที่ที่มีผู้หญิงในวัย 20 ปีอยู่เป็นจำนวนมากกับพื้นที่ที่มีหลายครัวเรือน นอกจากนี้การวิเคราะห์โดยใช้วงกลมสามารถวิเคราะห์พื้นที่ทางการค้าที่มีรูปแบบอิสระ โดยคำนึงถึงถนนสายหลักและแม่น้ำ พื้นที่ทางการค้าที่รถยนต์สามารถไปถึงได้ภายใน 10 นาที พื้นที่ทางการค้าตามเส้นทางถนน และยังสามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าเพื่อดูการกระจายตัวของลูกค้าหรือแสดงแผนภูมิได้อีกด้วย

การตลาดด้านพื้นที่ GIS ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

「พัฒนาร้านค้า」
สามารถค้นหาปริมาณการซื้อขายของพื้นที่ทางการค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพสำหรับการเปิดร้านค้า วิเคราะห์คู่แข่ง และตรวจสอบกลยุทธ์หลัก (dominant strategy)

「ส่งเสริมยอดขาย」
ส่วนใหญ่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่แจกใบปลิว ด้วยการหาพื้นที่ที่มีกลุ่มช่วงอายุเป้าหมายและรูปแบบครอบครัวหลายๆแบบ เป็นต้น เพิ่มอัตราการตอบกลับใบปลิว ใช้วิเคราะห์การตอบกลับหลังจากแจกใบปลิวไปแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างวงจร PDCA (PDCA cycle)

「วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า」
สามารถวิเคราะห์การกระจายตัวของลูกค้าและอัตราส่วนการแบ่งพื้นที่ โดยนำเข้าข้อมูลสมาชิกและข้อมูลอื่นๆ เช่น ระบบ POS ข้อมูลลูกค้าที่นำเข้ามาใช้ดูการกระจายตัวของลูกค้า สำหรับการไปเยี่ยมบ้านแต่ละคน และการขายตามเส้นทาง (route sales)

「อื่นๆ」
บริษัทโฆษณาและโรงพิมพ์นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่

ส่วนแบ่งทางการตลาดคืออะไร?

หมายถึง อัตราส่วนยอดขายของสินค้าเฉพาะของบริษัทหนึ่งต่อยอดขายของอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นค่าที่ทำให้ทราบว่าได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไรในพื้นที่เฉพาะ กล่าวกันว่าการเจาะกลุ่มลูกค้าและการเจาะตลาดมีความหมายเหมือนกัน ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เรียกได้อีกอย่างว่า share และสามารถคำนวณโดยใช้สูตร ดังนี้
ส่วนแบ่งทางการตลาด = จำนวนสินค้าหรือจำนวนลูกค้า ÷ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย × 100
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (ค่าพารามิเตอร์) เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการบริการหรือสินค้าที่มีอยู่ รวมถึงประชากร จำนวนครัวเรือน และผู้ชายในช่วงอายุ 20 ปีต้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้าลงบนแผนที่ได้ด้วยข้อมูล POS และสามารถคำนวณส่วนแบ่งทางการตลาดของแต่ละบริเวณได้ด้วยการแยกสีให้กับค่าของข้อมูลบนแผนที่ ทำให้ทราบได้ว่าพื้นที่ใดมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากหรือน้อย

การกินส่วนแบ่งตลาดของตัวเอง (Cannibalization) คืออะไร?

การแข่งขันภายในบริษัทเดียวกันเพื่อยอดขายและผลกำไร เช่น การแข่งขันกันทางยอดขายและลูกค้าโดยมีร้านค้าที่มีสไตล์ธุรกิจคล้ายกัน หรือร้านค้าภายใต้แบรนด์และการบริหารโดยบริษัทเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่ทางการค้าเดียวกัน การดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัท

วิธีการ Scrap and build คืออะไร?

การจัดการสะสางและกำจัดแผนกที่ไม่ได้กำไรและไม่มีประสิทธิภาพหรืออุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมาก และจัดตั้งแผนกและอุปกรณ์ใหม่ ในที่นี้หมายถึง ร้านค้าประเภทแฟรนไชส์ กล่าวคือการเปิดร้านค้าใหม่ในพื้นที่ซึ่งสามารถคาดหวังยอดขายได้ด้วยการปิดร้านที่ขาดดุลและร้านที่ไม่ได้กำไร

สินค้าคืออะไร?

สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อหลังจากพิจารณาถึงราคา คุณภาพ และดีไซน์ เช่น เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

สินค้าสะดวกซื้อคืออะไร?

สินค้าที่มักจะซื้อจากร้านค้าปลีกใกล้ๆ เช่น ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กระดาษทิชชู่ หนังสือพิมพ์ บุหรี่ น้ำดื่ม ฯลฯ

การวิเคราะห์การเปิดร้านค้าคืออะไร?

สำรวจลักษณะของพื้นที่รอบๆบริเวณที่มีศักยภาพในการเปิดร้านค้า เมื่อเปิดร้านค้าจำเป็นต้องเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะทำยอดขายได้จากอสังหาริมทรัพย์บางแห่งซึ่งมีศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้นในการคาดการณ์ยอดขายจำเป็นต้องคาดการณ์จำนวนลูกค้าและยอดขายในอนาคตด้วย หลังจากทำความเข้าใจอย่างถูกต้องกับพื้นที่ทางการค้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ

พื้นที่ทางการค้าจริงคืออะไร?

พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่จริงๆ การนำเข้าบัตรสะสมแต้ม ระบบ POS และรายชื่อสมาชิกลงในแผนที่จะทำให้ทราบที่ที่ลูกค้าอยู่จริงๆได้

กลยุทธ์หลัก (Dominant strategy) คืออะไร?

หนึ่งในกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อปรับปรุงความนิยมและประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า กลยุทธ์ทางการค้าที่ตั้งเป้าไว้ให้ได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งด้วยร้านค้าแฟรนไชส์ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีกที่เปิดร้านในพื้นที่เฉพาะ การสร้างความตระหนักและปรับปรุงการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชากรช่วงกลางวัน (Daytime population) คืออะไร?

ประชากรช่วงกลางวัน = จำนวนประชากรทั้งหมดจากสำมะโนประชากร (ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น) – ประชากรที่เดินทางไปยังพื้นที่อื่น (ประชากรที่เดินทางออก) + ประชากรที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (ประชากรที่เดินทางเข้ามา) ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์พื้นที่ในเมืองและย่านธุรกิจการค้า

ข้อมูลรายได้คืออะไร?

ครัวเรือนที่มีรายได้สูงถือเป็นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่ทางการค้า ข้อมูลนี้ยังมีบทบาทในด้านต่างๆ ไม่เพียงตลาดที่มีราคาสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ แต่รวมถึงตลาดอื่นๆ เช่น ร้านค้าปลีก อาหาร บริการ และโรงเรียนด้วย

ข้อมูลของประเทศไทย

■สำมะโนประชากรแห่งชาติ
สำมะโนประชากรของไทยจัดทำขึ้นทุกๆ 10 ปีและสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 โดยมีอัตราการตอบกลับอยู่ที่ 99 % ทุกๆคนไม่ว่าสัญชาติใดก็ตามนับเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ชาวต่างชาติที่ได้ทำการสำรวจคือกลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่า 3 เดือน ณ วันที่ทำการสำรวจ

ประชากรไทยในประเทศไทยคืออะไร?

สำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 : ประมาณ 63 ล้านคน
ข้อมูลทะเบียนบ้าน ปี 2562 : ประมาณ 66 ล้านคน

ประชากรไทยในกรุงเทพมหานครคืออะไร?

สำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 : ประมาณ 7.6 ล้านคน
ข้อมูลทะเบียนบ้าน ปี 2562 : ประมาณ 5.6 ล้านคน

ประชากรต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไร?

สำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 : ประมาณ 2.6 ล้านคน ในจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด มี CLM : ประมาณ 1.8 ล้านคน

*CLM (ผู้อพยพชาวต่างชาติ) : กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์

ประชากรต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนเท่าไร?

สำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 : ประมาณ 700,000 คน ในจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด มี CLM : ประมาณ 340,000 คน

*CLM (ผู้อพยพชาวต่างชาติ) : กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์

ผู้อพยพชาวต่างชาติจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด?

อันดับหนึ่ง : กรุงเทพมหานคร
อันดับสอง : สมุทรสาคร
อันดับสาม : สมุทรปราการ

*ประชากรสัญชาติ CLM ถือเป็นผู้อพยพชาวต่างชาติ จากสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2553

การแบ่งเขตพื้นที่ของประเทศไทยคืออะไร?

การแบ่งเขตพื้นที่ของประเทศไทยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ในขณะที่กรุงเทพมหานครถือเป็นเขตการปกครองพิเศษ จึงมีการแบ่งพื้นที่เป็นเขตและแขวง สำหรับโปรแกรม TerraMap Thailand มีการใช้จังหวัด (Province) อำเภอและเขต (District) และตำบลและแขวง (Sub District)
นอกจากนี้ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดใหญ่ให้ใช้ตารางกริด 500 เมตรในการวิเคราะห์