News

เกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการ

แจ้งประกาศเกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการตามรายละเอียดด้านล่าง

แจ้งการปรับปรุงระบบ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (อ)

ฐานข้อมูลจะอัปเดตในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (อ)

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่

เนื่องด้วยบริษัท แมป มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

เกี่ยวกับวันหยุดและเวลาให้บริการ

แจ้งประกาศเกี่ยวกับวันหยุดและเวลาให้บริการตามรายละเอียดด้านล่าง

เกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการ

เกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการ

ประกาศ เรื่อง การกู้คืนระบบ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2021

ความล้มเหลวในการแสดงผลแผนที่นั้น ได้ถูกกู้คืนแล้ว วันนี้เวลา 17.30 ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แจ้งการปรับปรุงระบบ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ)

ทางบริษัทจะทำการอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ)

แจ้งอัปเดตเวอร์ชันใหม่และการปรับปรุงระบบ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (อ)

เวอร์ชันใหม่จะอัปเดตในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (อ)

แจ้งอัปเดตเวอร์ชันใหม่และการปรับปรุงระบบ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (จ)

เวอร์ชันใหม่จะอัปเดตในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (จ)

แจ้งการปรับปรุงระบบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (พฤ)

ทางบริษัทจะทำการอัปเดตระบบความปลอดภัยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (พฤ)

Outsourcing

เกี่ยวกับบริการวิเคราะห์เขตพื้นที่ทางการตลาด จากประสบการณ์ด้านการตลาดและเทคโนโลยีของเรา เราสามารถช่วยแก้ปัญหาการทำธุรกิจของคุณ กรุณาอธิบายรายละเอียดของปัญหาที่ท่านต้องการปรึกษามาในแบบฟอร์มสอบถาม
Click here for request form