วิธีใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

เมื่อใช้ GIS เพื่อวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่การค้าของพื้นที่ที่จะวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับร้านคู่แข่งสามารถแสดงบนแผนที่ เพื่อให้ดูพื้นที่ที่จะวิเคราะห์จากมุมสูงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างง่ายดาย และให้ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยใช้รายงานพื้นที่การค้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐานของที่ตั้งที่มีศักยภาพ

เมื่อพบพื้นที่หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสำหรับร้านค้าใหม่สามารถกำหนดขนาดพื้นที่การค้าและรวมรวบเป้าหมาย เช่น ประชากรและจำนวนครัวเรือน

การตรวจสอบคู่แข่ง

เมื่อพบพื้นที่หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสำหรับร้านค้าใหม่สามารถวิเคราะห์ร้านค้าคู่แข่งภายในพื้นที่การค้าที่กำหนดไว้ได้

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document