ใหม่สำหรับ Area Marketing? ทำให้การวิเคราะห์การตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!

“TerraMap Thailand” เป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์ GIS ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเชิงพื้นที่ ซึ่งได้รวบรวมแผนที่ทั่วประเทศไทยกับข้อมูลสถิติไว้ด้วยกัน เช่น ประชากรและจำนวนครัวเรือน สามารถวิเคราะห์พื้นที่การค้าโดยใช้แผนที่ ซึ่งเน้นให้เห็นว่า “ลูกค้าอยู่ที่ใด” และทำให้เห็นภาพ “พื้นที่ที่สามารถขายได้” และ “เหตุผลที่ขายได้” เรามีฟังก์ชันและข้อมูลที่จำเป็นในราคาสมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจต่างๆ ด้วยอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานจะช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ของผู้รับผิดชอบและช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การตลาดเชิงพื้นที่ (Area Marketing) เป็นวิธีทางการตลาดที่วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพื้นที่การค้า และใช้กลยุทธ์เฉพาะพื้นที่ เมื่อเปิดร้านค้าแห่งใหม่ เราจะวิเคราะห์การขยายยอดขายของร้านค้าที่มีอยู่โดยเน้นที่ลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้น และในท้ายที่สุดตั้งเป้าไปที่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและยอดขาย

ประโยชน์ 1 แสดงลักษณะเฉพาะของ พื้นที่ด้วยแผนที่ + ข้อมูล

แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่โดยใช้สถิติ  /  การประเมิน  /  ข้อมูลต้นฉบับกับข้อมูลแผนที่ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พื้นที่การค้า ณ เวลาเปิดร้าน ไปจนถึงการวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้ที่มีอยู่

地図データ

ประโยชน์ 2 มีข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน เป็นมาตรฐาน

ข้อมูลประชากรและครัวเรือนช่วยในการทำการตลาดเชิงพื้นที่ เรายังมีข้อมูลสถานที่ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์    ร้านค้าคู่แข่งอีกด้วย

人口や世帯数データ

ประโยชน์ 3 ใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งเองได้

นำเข้าข้อมูลของคุณเองเพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงกราฟและสร้างรายงานได้ด้วยคลิกเดียว

目的に合わせて分析した地図

1. การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

出店地分析

การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า คือ การทำการสำรวจรอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเมื่อเปิดร้านแห่งใหม่ บริษัทที่พัฒนาร้านค้า เช่น บริษัทค้าปลีกและบริษัทให้บริการ ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาของการวางแผน และตัดสินใจเปิดร้านค้าในท้ายที่สุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

顧客のデータ分析

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้หรือซื้อบริการและสินค้า พฤติกรรมที่นำไปสู่การซื้อ ฯลฯ และส่วนใหญ่ทำเพื่อปรับปรุงอัตราการซื้อและความพึงพอใจของลูกค้า

3. วิธีใช้ Area Marketing GIS

エリアマーケティング

การตลาดเชิงพื้นที่ GIS ส่วนใหญ่มีวิธีใช้งาน 3 ข้อดังนี้

  • การพัฒนาร้านค้า / การวิเคราะห์การเปิด – ปิดร้าน
  • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
  • การส่งเสริมการขาย

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document