ข้อมูลพื้นฐานของที่ตั้งที่มีศักยภาพ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจปริมาณพื้นที่การค้า

ด้วยการรวบรวมข้อมูลทางสถิติจะสามารถดูปริมาณพื้นที่การค้าของอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ที่มีศักยภาพได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับข้อมูลทางสถิติอย่างง่ายดาย เพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดร้านค้าหรือไม่ เช่น ในพื้นที่การค้าระยะ 2 กม. มี “ประชากร” จำนวน “351,785 คน” และมี “จำนวนครัวเรือน” “161,741 หลัง”

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายงานด้วยคลิกเดียว

หากใช้ “ฟังก์ชันรายงาน” ที่มีในการติดตั้งมาตรฐาน จะสามารถสร้างรายงานข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่การค้าของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเดียวจะช่วยลดเวลาทำงานของคุณไปได้มาก

สำหรับการใช้ Area Marketing GIS ครั้งแรกของคุณ! โปรดขอเอกสารเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจ TerraMap Thailand

ขอเอกสาร
Document