วิธีเพิ่มประสิทธิภาพดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาร้านค้ามีอะไรบ้าง? สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติและตัวอย่างเฉพาะ!

การส่งเสริมการขาย
This article can be read in about 13 minutes.

ขั้นตอนแรกในการเพิ่มยอดขายสินค้าในร้าน คือ การดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านมากขึ้น
แม้ว่าจะพบปัญหา เช่น การดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านอยู่ในอัตราไม่ดี ทั้งๆ ที่มีทำเลดี หรือมียอดขายที่ดีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าคุณภาพการบริการจะไม่แย่ก็ตาม แต่สิ่งที่ต้องวางแผนส่งเสริมให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้าน คือ การสร้างระบบการตลาดที่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน
ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติตามเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาชมร้านค้า พร้อมด้วยตัวอย่างเฉพาะ

 1. กลยุทธ์ส่งเสริมกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าที่ร้านจะช่วยเพิ่มยอดขายได้
 2. เราควรคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้าง เมื่อทำการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้าน
  1. ประเด็นที่ 1 ทำให้บริษัทของคุณน่าไว้วางใจได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าจดจำ
  2. ประเด็นที่ 2: เพิ่มความประทับใจให้กับร้านค้าหรือบริษัทของคุณด้วยการ “สร้างความแตกต่าง” จากคู่แข่ง
  3. ประเด็นที่ 3:กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า “ฉันควรจะไปที่ร้าน ‘ตอนนี้'”
 3. 3 แนวคิด ที่สามารถใช้เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเข้าชมร้านค้าได้
  1. นำการตลาดแบบ O2O มาใช้
  2. แจกบัตรสะสมคะแนน
  3. แนวทางเชิงรุกบน โซเชียลเน็ตเวิร์ค (SNS)
 4. สรุป

กลยุทธ์ส่งเสริมกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าที่ร้านจะช่วยเพิ่มยอดขายได้


กุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพยอดขาย คือ การโฆษณาส่งเสริมให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมร้านมากขึ้น

คุณสามารถเพิ่มราคาต่อหัวลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายได้ แต่การขึ้นราคาสินค้าโดยคำนึงถึงกำไรของร้านค้าเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและไม่ไว้วางใจได้
นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะพยายามเวางแผนให้คนรู้จักร้านค้าของคุณด้วยการโฆษณาให้แพร่หลายเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่หากพวกเขาไม่สนใจและไม่มาที่ร้านของคุณ ก็จะไม่มีการซื้อเกิดขึ้น

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านอันดับแรก คือ การสื่อสารหรือการโฆษณา “สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะสามารถประชาสัมพันธ์ดึงดูดทำให้ลูกค้าต้องการมาที่ร้าน”ด้วยการเพิ่มจำนวนการเข้าชมสินค้าที่ร้านของลูกค้าและการจัดโปรโมชั่นการขายไปพร้อมๆ กัน จะทำให้ร้านค้าสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราควรคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้าง เมื่อทำการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้าน


เมื่อทำการโปรโมตร้านค้าให้กับลูกค้า โปรดคำนึงถึง 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 ทำให้บริษัทของคุณน่าไว้วางใจได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าจดจำ

การทำให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าหรือบริษัทเป็นการตลาดเบื้องต้นในการกระตุ้นให้พวกเขามาเข้าร้านค้าและส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการเป็นที่รู้จักร้านค้าหรือบริษัทของคุณ ส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากรู้จักร้านค้าหรือบริษัทของคุณ โดยการส่งเสริมการขายที่สามารถดึงดูดสายตาลูกค้า เช่น การแจกใบปลิว ติดป้ายโฆษณา และโฆษณาบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้คนจำชื่อร้านค้าหรือบริษัทได้ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์
เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้คนรู้จักมากขึ้น โดยตั้งวัตถุประสงค์ว่า “เป็นร้านประเภทไหน” “ให้บริการประเภทใด” “คุณมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง” เป็นต้นเมื่อผู้คนรู้จักถึงการมีอยู่ของร้านค้าหรือบริษัทของคุณมากขึ้น ให้จำกัดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเป็นพิเศษให้แคบลง และใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าชมสินค้าที่ร้านโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

ประเด็นที่ 2: เพิ่มความประทับใจให้กับร้านค้าหรือบริษัทของคุณด้วยการ “สร้างความแตกต่าง” จากคู่แข่ง

แม้ว่าจะมีคู่แข่งจำนวนมากในพื้นที่และยากที่จะโฆษณาส่งเสริมแต่ ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเลือกร้านหรือบริษัทของคุณหากคุณสามารถดึงดูดสร้างความแตกต่างได้สำเร็จ
การสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะดึงดูดลูกค้าเพราะแบรนด์ของคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้

ลูกค้ามี “ความรู้สึกพิเศษ” ว่า “ร้านนี้มีบางอย่างที่แตกต่างออกไป” หรือ “ร้านนี้สามารถมอบประสบการณ์ที่หาได้จากร้านนี้เท่านั้นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ คุณสามารถเลือกวิธีการทางการตลาดที่สร้างความพิเศษผ่านการโฆษณาแบบปากต่อปากโดยใช้ SNS (social networking service) เช่น Facebook และ Twitter หรือผ่านการโต้ตอบกับลูกค้าบน LINE

ประเด็นที่ 3:กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า “ฉันควรจะไปที่ร้าน ‘ตอนนี้'”

คุณสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าโดยให้พวกเขารู้สึกว่าควรไปที่ร้านทันที ตอนนี้ คือสิ่งที่จะส่งเสริมให้มีลูกค้าเข้าชมสินค้าที่ร้านมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องหาวิธีดึงดูดลูกค้าเพื่อพวกเขาจะ “ได้รับประโยชน์จากการมาที่ร้าน” เช่น มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขากำลังมองหา หรือพวกเขาจะได้ประโยชน์หรือรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานเมื่อมาที่ร้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าที่ร้านค้าโดย โฆษณาอ้างถึงสิทธิประโยชน์ของการเข้ามาชมสินค้าที่ร้านค้าเช่น การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะในวันที่และเวลาที่จำกัดเท่านั้น

3 แนวคิด ที่สามารถใช้เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเข้าชมร้านค้าได้


เราจะแนะนำแนวคิด 3 ประการในการส่งเสริมการเข้าชมร้านค้า

นำการตลาดแบบ O2O มาใช้

O2O (ออนไลน์สู่ออฟไลน์) คือ กลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านค้าที่ทำให้ลูกค้าจากทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ นำทางไปยังตำแหน่งออฟไลน์ เช่น ร้านค้าเนื่องจากมีการใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้น ผู้ใช้จำนวนมากจึงไปที่ร้านค้าที่ต้องการหลังจากรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ ดังนั้น กลยุทธ์ทางออนไลน์จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้า ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมการเข้าเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านค้าจริงผ่านทางออนไลน์ โดยเสนอข้อเสนอที่น่าดึงดูดเช่น การแจกคูปองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือการออกคูปองส่วนลดทางออนไลน์โดยเฉพาะ

แจกบัตรสะสมคะแนน

ในการเพิ่มจำนวนการเข้าชมสินค้าที่ร้านของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มจำนวนลูกค้ารายเดิมซ้ำๆและวางแผนการกระตุ้นให้ลูกค้าประจำมาชมสินค้าที่หน้าร้านค้าจริง เช่น การนำระบบบัตรสะสมคะแนนมาเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมการขาย เมื่อลูกค้าแสดงบัตรสะสมคะแนนที่ร้านค้า พวกเขาจะได้รับคะแนนและถูกบันทึกสะสมไว้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาที่ร้านค้ามากขึ้นเพื่อมารับสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนนนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม มีร้านค้าและบริษัทหลายแห่งที่นำระบบบัตรสะสมคะแนนมาใช้ และลูกค้าเริ่มมีความเข้าใจและสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการสะสมคะแนน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อนำมาวางแผนการตลาด
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน เป็นยุคดิจิทัล ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัย ทำให้มีการโอนคะแนนในบัตรสะสมคะแนนไปยังแอปพลิเคชันมากขึ้นเรื่อยๆ
การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าหรือบริษัทของคุณ พร้อมด้วยฟังก์ชันบัตรสะสมคะแนน จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นในการสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถมอบสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การสะสมคะแนนเท่านั้น เช่น โฆษณาการขายสินค้า การสั่งซื้อล่วงหน้า และการรับประกันการขาย เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเพิ่มอัตราการซื้อซ้ำของลูกค้า

การแจกบัตรสะสมคะแนนยังเป็นวิธีหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยส่งเสริมให้มีลูกค้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกของร้าน เหมือนคำคมที่ว่า คุณสามารถยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ให้คุ้มค่า

แนวทางเชิงรุกบน โซเชียลเน็ตเวิร์ค (SNS)

ในยุคนี้ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้มีลูกค้าใหม่มาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านค้าของคุณโดยการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลเชิงรุกบนเว็บไซต์และ สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

การเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค SNS ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการขายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสื่อสารหรือการโฆษณาที่แสดงถึงเอกลักษณ์และรูปแบบการบริการอย่างมีประสิทธิภาพของร้านหรือบริษัทของคุณ ช่วยให้คุณสร้างความแตกต่างจากร้านค้าคู่แข่ง และช่วยให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้นการให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับร้านค้าหรือบริษัทของคุณจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจให้กับร้านค้ามากขึ้น และหากพวกเขารู้สึกถึงความคุ้นเคยและความใส่ใจจากคุณมีแนวโน้มที่พวกเขาอยากจะกลับมาที่ร้านค้าของคุณซ้ำๆ เพิ่มมากขึ้น

การทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นจะทำให้พวกเขากลายเป็น “แฟนคลับ” ที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับร้านค้าของคุณ ไม่เพียงแต่สามารถกระตุ้นให้พวกเขามาเยี่ยมชมที่ร้านค้าของคุณซ้ำๆ เท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้พวกเขาออกจากร้านของคุณไปแล้วเปลี่ยนใจไปยังร้านค้าอื่นได้อีกด้วย

สรุป

หากต้องการเพิ่มยอดขาย สิ่งสำคัญ จะต้องเพิ่มจำนวนลูกค้าในการเข้าชมสินค้าที่ร้านขั้นแรก คือ ดึงดูดความสนใจของผู้ที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้าของคุณ ด้วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโฆษณาเกี่ยวกับข้อเสนอสุดพิเศษและบริการอื่นๆ และทำให้คนรู้จักและมองเห็นร้านค้าของคุณมากขึ้น
นอกจากนี้หากต้องการดำเนินกิจการร้านค้าเป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องวางแผนหากลยุทธ์สร้างความประทับใจเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นร้านค้าเดิมๆที่มีอยู่ทั่วไป และเพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านค้าคู่แข่ง
จากนั้นตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนลูกค้าให้กลับมาเข้าร้านซ้ำๆ และเพิ่มอัตราการซื้อหรือยอดขายด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในเรื่องของการแนะนำบัตรสะสมคะแนนและทำการโฆษณาสินค้าโปรโมชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

Copied title and URL