อะไรคือเคล็ดลับและวิธีการวัดผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการแจกใบปลิว?

การส่งเสริมการขาย
This article can be read in about 10 minutes.

การแจกจ่ายใบปลิวเป็นวิธีทางการตลาดโดยการแจกใบปลิวหรือหย่อนใบปลิวลงในกล่องจดหมายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของร้านค้าตัวเอง

การแจกใบปลิวเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญมากในการโฆษณาการบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณคุณไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ที่ดีหากคุณแค่แจกใบปลิวหรือแผ่นพับเท่านั้นการวัดประสิทธิภาพและตรวจสอบการตอบสนองของลูกค้า โดยคุณสามารถแก้ไขใบปลิวและแผ่นพับของคุณเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณไห้ดียิ่งขึ้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีวัดประสิทธิภาพของการแจกใบปลิวและเคล็ดลับในการเพิ่มอัตราการตอบกลับของการแจกใบปลิว

มาเริ่มวัดประสิทธิภาพการแจกใบปลิวเพื่อ “หาอัตราการตอบกลับ” กันดีกว่า

เมื่อใช้วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขายด้วย การแจกใบปลิว สิ่งสำคัญ คือ ต้องเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ร้านค้าจะได้รับ

เพราะแค่เพียงการแจกใบปลิว อาจไม่สามารถยืนยันผลการตอบรับได้ เพราะเราไม่รู้ว่าเนื้อหาของใบปลิวจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมหรือไม่ และการแจกใบปลิวจะสามารถเพิ่มยอดขายในร้านได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาการตอบรับของลูกค้า เช่น “การเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านหลังจากได้ดูเอกสารหรือใบปลิวที่แจกไป” และ “การสมัครสมาชิกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากเห็นโฆษณาในใบปลิวที่ได้แจกไป” ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึง “ปฏิกิริยาการตอบรับ” ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปรเะเภทอุตสาหกรรมและเนื้อหาโฆษณของสินค้านั้นๆ ในใบปลิว ที่ได้แจกจ่ายไปด้วย

อัตราการตอบกลับโดยทั่วไปมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่?

อัตราการตอบกลับของการเแจกใบปลิวอยู่ที่ 0.01~0.3%
สำหรับการแจกใบปลิวทุกๆ 10,000 ครั้ง เราประมาณการว่าเราจะได้รับการตอบกลับประมาณ 1 ถึง 30 ครั้ง เมื่อพิจารณาจากอัตราการตอบกลับแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแจกใบปลิวมีโอกาสส่งผลต่อยอด
ขายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการโฆษณารูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น อัตราการตอบกลับสำหรับการ
ส่งอิเมลถึงบุคคลหรือลูกค้าโดยตรง คือ 24%

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแจกใบปลิวมีข้อได้เปรียบ เช่น เพิ่มการรับรู้และเป็นวิธีส่งข้อมูลการโฆษณาได้โดยตรง จึงแนะนำให้วางแผนหาข้อมูลจากมุมมองต่างๆในระยะยาว โดยคิดหาวิธีเพิ่มอัตราการตอบกลับในอนาคต

เคล็ดลับในการเพิ่มอัตราการตอบกลับของการแจกใบปลิว


ต่อไปนี้ เราจะอธิบายถึงกลยุทธ์วิธีเลือกเนื้อหาเพื่อทำให้การแจกใบปลิวของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ วิธีสร้างใบปลิวที่น่าสนใจที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และวิธีการเลือกขอบเขตของการแจกจ่ายใบปลิว โดยอิงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

สร้างใบปลิวที่อ่านง่ายและน่าดึงดูด

ในการเพิ่มอัตราการตอบกลับ คุณต้องสร้างแผ่นพับหรือใบปลิวที่น่าดึงดูดให้ลูกค้ารู้สึกสนใจหากคุณสามารถสร้างแผ่นพับที่เข้าใจง่ายและทำให้รู้สึกถึง “ความสนุกในการอ่าน” และ “ข้อเสนอดีๆ” เมื่อลูกค้าได้รับแผ่นพับที่แจกจ่ายไป คุณจะสามารถกระตุ้นความสนใจทำให้ลูกค้าต้องการที่จะมาที่ร้านและซื้อสินค้าได้

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึง

  1. องค์ประกอบและการออกแบบ เช่น สีและเค้าโครง การเขียนคำโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
  2. เนื้อหาข้อความ เช่น ราคาที่อ่านง่าย และคำอธิบายสินค้าที่เข้าใจง่าย

อีกทางเลือกหนึ่งคือการเพิ่มตัวอย่างสินค้าใหม่ หรือคูปองเพื่อเพิ่มความสนใจในการซื้อของลูกค้า

หากคุณต้องการสร้างความรู้สึกพิเศษให้ลูกค้ามากกว่าใบปลิว ลองพิจารณาเลือกการส่งจดหมายถึงลูกค้าโดยตรงแทน (DM)

กำหนดวัตถุประสงค์ของการแจกใบปลิว

เช่นเดียวกับการวัดผลอื่นๆ หากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการแจกใบปลิวยังไม่ชัดเจน ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น
“การดึงดูดลูกค้าใหม่” และ “การเพิ่มลูกค้าประจำ” เป็นการบริการและมีจุดขายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการแจกใบปลิวที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็จะไม่ส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ใดๆ

แบ่งปันกลยุทธ์กับพนักงานของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลในการแจกใบปลิวและรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว การตรวจสอบอัตราความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ และหากมีอัตราความสำเร็จที่ต่ำ สิ่งสำคัญคือ ต้องปรับปรุงและแก้ไขแนวทางปฏิบัติให้ดีขึ้น

กำหนดค่าช่วงที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

เรื่องที่สำคัญ คือ ต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการแจกจ่ายใบปลิวและเลือกพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึงเพื่อแจกใบปลิว

โดยให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่มีกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือลูกค้าที่มีแนวโน้มจะสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อกำหนดพื้นที่แจกจ่าย ก็จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแจกใบปลิวหรือแผ่นพลับได้

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารจะกำหนดพื้นที่เป้าหมายไปยังย่านธุรกิจก่อนอันดับแรกซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีที่จอดรถจะกำหนดเป้าหมายไปที่ กลุ่มครอบครัวหรือครัวเรือนที่คำนึงถึงระยะเวลาการเดินทางด้วยรถยนต์ การกำหนดเป้าหมายเพื่อการแจกจ่ายใบปลิวที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคุณโดยเฉพาะนั้น จะสามารถทำให้การโฆษณาส่งไปถึงผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลนั้นได้โดยตรง

คุณจะวัดอัตราการตอบกลับสำหรับการแจกใบปลิวได้อย่างไร?


การแจกใบปลิวเป็นหนึ่งในวิธีทางการตลาดที่ยากที่สุดในการวัดอัตราการตอบกลับ
ดังนั้น แนะนำให้ใช้คูปอง, การสมัครผ่านโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตร และการสมัครสมาชิกหากคุณต้องการวัดอัตราการตอบกลับอย่างแม่นยำ

แม้ว่าการนับจำนวนของลูกค้า ที่เข้ามาชมร้านค้าผ่านแบบสำรวจจะเป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะทำให้ลูกค้าตอบกลับแบบสำรวจ

นอกจากนี้ มีวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น “การแนบคูปองไปกับเอกสารคู่มือ” และ “วิธีการส่งเสริมการขายบนเอกสารคู่มือการใช้งานของสินค้า” ซึ่งจะง่ายต่อการนับจำนวนของลูกค้าที่สนใจกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย แต่มีข้อเสียคือมีราคาแพง

สรุป: ให้พิจารณา “อัตราการตอบกลับ” อย่างระมัดระวัง เพื่อการแจกจ่ายใบปลิวที่มีประสิทธิภาพ

การแจกใบปลิวไม่เพียงแต่เป็นการกระจายใบปลิวและแผ่นพับเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในวิธีทางการตลาดที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดลูกค้า โดยวัดประสิทธิภาพตาม “อัตราการตอบกลับ” สามารถขอคำแนะนำกับบริษัทรับส่งไปรษณีย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อหาพื้นที่ในการแจกจ่ายใบปลิวที่สามารถเพิ่มอัตราการตอบกลับและจัดเตรียมการออกแบบใบปลิวเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสถานการณ์ของธุรกิจคุณด้วย ควรพิจารณาเลือกวิธีทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น การส่งจดหมายหรือข้อความหาลูกค้าโดยตรง, การแทรกโฆษณาในหนังสือพิมพ์ รวมถึงการแจกใบปลิวหรือแผ่นพับด้วย ในกรณีที่จำเป็น

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการแจกใบปลิวของคุณได้ อ้างอิงจากกลยุทธ์ที่เราแสดงให้คุณเห็นจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ถึงวิธีการตรวจสอบและวิธีเพิ่มอัตราการตอบกลับของคุณ!

Copied title and URL