กลยุทธ์การเปิดร้านค้า

การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการเปิดร้านตามมาตรฐาน 3 รูปแบบ! มาเริ่มใช้กลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการเปิดร้านของคุณกันเถอะ!

เมื่อเปิดร้านค้าที่มีหน้าร้าน ขั้นตอนแรก คือ วางแผน หาที่ตั้งทำเลหรืออาคารสถานที่สำหรับเปิดร้านและต้องพิจารณาดูว่าอาคารน...
Copied title and URL