การวิเคราะห์ที่ตั้ง

การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

【วิธีดึงดูดลูกค้าของร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมทาง】 ความแตกต่างระหว่างถนนสายหลักและถนนตามอาคารที่พักอาศัย และ 3 วิธีดึงดูดลูกค้า

ร้านค้าริมทาง” คือร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามสองข้างถนน เช่น ตามถนนสายหลัก และตามถนนอาคารที่พักอาศัยในเขตชานเมือง เจ้าของธุรกิ...
การวิเคราะห์ที่ตั้ง

ใช้การตลาดในการเลือกที่ตั้งสำหรับร้านค้าของคุณกันเถอะ! มีวิธีเฉพาะเจาะจงอย่างไร?

การจะเปิดร้านให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเลือกสถานที่ตั้งโดยคำนึงถึงการตลาดเป็นหลักการเลือกทำเลที่เหมาะสมกับแต่ละร้านค้า...
การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

แนวคิดของการตลาดเชิงพื้นที่จำเป็นต่อการเลือกที่ตั้งที่มีคุณสมบัติสำหรับเปิดร้านค้า

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่มีคุณสมบัติในการเปิดร้านเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดซี่งส่งผลต่อยอดขายของร้านค้านึกภาพลูกค้าเป้...
การวิเคราะห์ที่ตั้งร้านค้า

วิธีการสำรวจทำเลที่ตั้งที่มีประสิทธิภาพคืออะไร? และอธิบายประเด็นที่ควรตรวจสอบความสำคัญ!

การสำรวจทำเลที่ตั้งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ขาดไม่ได้ในการตัดสินใจเปิดร้านค้ารูปแบบใหม่หรือที่ตั้งร้านในพื้นที่ใหม่ ที่ตั้...
การวิเคราะห์ที่ตั้ง

กลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งคืออะไร? แนะนำตัวอย่างความสำคัญของที่ตั้งในการเปิดร้านและโมเดลธุรกิจ

เมื่อเปิดร้านใหม่จำเป็นต้องวางแผนธุรกิจที่มีความแม่นยำสูงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดเชิงพื้นที่ หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญคือ "กลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Strategy)" กลยุทธ์นี้มักถูกมองข้ามไป แต่การเปิดร้านใหม่สักแห่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากที่จะกำหนดความสำเร็จในการบริหาร
Area Marketing

[Ashimoto Shouken* คืออะไร] การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในระยะทางที่สั้นที่สุดจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

*Ashimoto Shouken มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า 足元商圏 หมายถึง บริเวณพื้นที่การค้าที่ลูกค้าสามารถไปถึงร้านได้ด้วยการเดิน ขี่จักรย...
Copied title and URL