พื้นที่การค้าชั้นแรกคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ! มารู้จักหลักเกณฑ์ของขอบเขตระยะและใช้ประโยชน์สำหรับการบริหาร

Area Marketing
This article can be read in about 14 minutes.

พื้นที่การค้าเป็นศัพท์ทางการตลาด หมายถึง ขอบเขตที่บริษัทหรือร้านของคุณส่งผลกระทบอย่างมากถึงธุรกิจท้องถิ่น
พื้นที่การค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลยุทธ์การตลาดเชิงพื้นที่ เช่น การเริ่มต้นธุรกิจในทำเลใหม่ๆ หรือการเปิดร้านสาขาใหม่ สามารถกำหนดขอบเขตคร่าวๆ ได้ด้วยระยะของรัศมีซึ่งศูนย์กลางอยู่ที่ร้านค้าและเวลาในการแวะมาซื้อของที่ร้าน

ในบทความนี้ จะมาดู “พื้นที่การชั้นแรก” อย่างละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่การค้า


 1. คำจำกัดความของ “พื้นที่การค้าชั้นแรก” ที่มีความถี่ในการเข้าชมร้านสูงสุด
  1. หลักเกณฑ์สำคัญสำหรับพื้นที่การค้าชั้นแรกคือในระยะเดิน 15 นาที
  2. รูปร่างของพื้นที่การค้าเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งกีดขวางและสภาพทางภูมิศาสตร์
  3. สิ่งที่อาจแตกต่างจากพื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่าย
 2. เงื่อนไขของพื้นที่การค้าชั้นแรกที่ควรพิจารณานอกเหนือจากระยะทางและเวลาเดินทาง
  1. การถือครองประมาณ 60 ถึง 70% ของลูกค้าที่มีอยู่
  2. วิธีการเดินทางหลักๆ ในพื้นที่
 3. รูปร่างของพื้นที่การค้าที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยในการแบ่งพื้นที่การค้า
  1. พื้นที่การค้าไม่จำกัดรูปแบบ
  2. พื้นที่การค้าตามแนวรถไฟ
  3. พื้นที่การค้าคำนวณย้อนกลับ (พื้นที่การค้ามูลค่าเป้าหมาย)
  4. พื้นที่การค้าลูกค้า (พื้นที่การค้าครอบคลุมสัญลักษณ์)
 4. พื้นที่การค้าประเภทอื่นๆ
 5. สรุป: หากคุณรู้จักพื้นที่การค้าชั้นแรกก็จะเข้าใจศักยภาพของร้านค้าได้

คำจำกัดความของ “พื้นที่การค้าชั้นแรก” ที่มีความถี่ในการเข้าชมร้านสูงสุด

พื้นที่การค้าชั้นแรกคือ ขอบเขตระยะที่มีลูกค้ามากที่สุดและมีความถี่ในการเข้าชมร้านสูงสถานะการดำเนินงานของร้านค้ามีผลอย่างมากต่อจำนวนประชากรของพื้นที่การค้าชั้นแรกที่สามารถถือครองได้
ก่อนอื่น เราจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับคำจำกัดความ และลักษณะของพื้นที่การค้าชั้นแรก

หลักเกณฑ์สำคัญสำหรับพื้นที่การค้าชั้นแรกคือในระยะเดิน 15 นาที

หลักเกณฑ์ของพื้นที่การค้าชั้นแรกคือ “เดินไม่เกิน 15 นาที”
เพราะว่าถ้าร้านค้าอยู่ในขอบเขตระยะที่ลูกค้าสามารถเดินมาถึงภายใน 15 นาทีเมื่อมาซื้อของ ก็มีแนวโน้มสูงที่ลูกค้าจะเข้าใช้บริการบ่อยกว่า

ระยะทางเดิน 15 นาทีคือประมาณ 1.2 กิโลเมตร เมื่อคำนวณเทียบกับเกณฑ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ “การเดิน 1 นาที = 80 เมตร”
ในการตัดสินคร่าวๆ เกี่ยวกับพื้นที่การค้าชั้นแรก ก่อนอื่นให้ลองวาด“วงกลมที่มีรัศมี 1.2 กิโลเมตรโดยศูนย์กลางเป็นบริษัทหรือร้านค้าของคุณ”

รูปร่างของพื้นที่การค้าเปลี่ยนแปลงโดยสิ่งกีดขวางและสภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่การค้า“รัศมี 1.2 กิโลเมตร” ซึ่งคำนวณเทียบค่าโดยการเดินเป็นเพียงการประมาณการบนแผนที่ในเมืองจริงๆ มี “ปัจจัยที่กีดขวางการเข้าชมร้านค้า” หลายอย่าง เช่น ถนนสายหลัก ทางข้ามทางรถไฟ และแม่น้ำ

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะอยู่ตรงหน้าคุณ แต่หากไม่สามารถผ่าน “ทางข้ามทางรถไฟที่ยังไม่ได้เปิด” ไปได้ คุณจะไปร้านสะดวกซื้ออีกแห่งที่ไม่โดนขวางกั้น แม้จะอยู่ไกลออกไปเล็กน้อยก็ตาม เมื่อตัดสินใจเลือกพื้นที่การค้า จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการคิดว่า “การไปที่ร้านนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก”

เมื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์และอุปสรรคกีดขวางแล้ว มีหลายกรณีที่พื้นที่การค้าไม่เป็นวงกลมที่สวยงาม

สิ่งที่อาจแตกต่างจากพื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่าย

“พื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่าย” อาจสร้างแยกจากกันกับพื้นที่การค้าชั้นแรก พื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่ายคือ ขอบเขตที่อยู่ในระยะที่สั้นมากซึ่งเดินภายใน 5 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ซึ่งอาจจะเท่ากับพื้นที่การค้าชั้นแรกก็ได้ พื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่ายเคยถูกมองว่ามีความสำคัญในร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารในเขตเมืองที่มีการแข่งขันสูง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย

ตั้งแต่ปี 2020 ผลกระทบจาก COVID-19 ได้ลดทอนความกระตือรือร้นที่จะออกไปข้างนอกของผู้บริโภค และมีแนวโน้มสูงที่จะต้องการให้มี “การตอบสนองความต้องการอย่างใกล้ชิด” เพื่อตอบรับต่อทิศทางในอนาคตของผู้บริโภค อุตสาหกรรมที่ไม่ได้ตระหนักถึงพื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่าย เริ่มให้ความสนใจกับพื้นที่การค้าใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลองอ่านบทความต่อไปนี้เกี่ยวกับพื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้คุณสามารถเอาชนะการแข่งขัน แม้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

[Ashimoto Shouken* คืออะไร] การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในระยะทางที่สั้นที่สุดจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
*Ashimoto Shouken มาจากภาษาญี่ปุ่นคำว่า 足元商圏 หมายถึง บริเวณพื้นที่การค้าที่ลูกค้าสามารถไปถึงร้านได้ด้วยการเดิน ขี่จักรย

เงื่อนไขของพื้นที่การค้าชั้นแรกที่ควรพิจารณานอกเหนือจากระยะทางและเวลาเดินทาง

การกำหนดพื้นที่การค้าชั้นแรกตามระยะทางและเวลาเดินทางเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สุด ในพื้นที่จริงการเคลื่อนที่ (People flow) และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ไม่สามารถเข้าใจได้เพียงแค่ดูแผนที่ ต่อให้อยู่ในพื้นที่การค้า ก็ไม่สามารถคาดหวังว่าจะถือครองลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของผู้คนได้

ในที่นี้ เราจะอธิบายเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความละเอียดของพื้นที่การค้าชั้นแรกที่ต้องนำมาพิจารณาเหล่านี้

การถือครองประมาณ 60 ถึง 70% ของลูกค้าที่มีอยู่

หากจะเปิดร้านหรือเปิดกิจการในพื้นที่อื่น ซึ่งร้านประเภทธุรกิจนั้นมีการเปิดร้านในอีกพื้นที่ไปก่อนแล้ว ก็มีวิธีตัดสินพื้นที่การค้าชั้นแรก ไม่เพียงแต่จากระยะทางเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
อัตราส่วนของลูกค้าที่มีอยู่อีกด้วย

มื่อพิจารณาลูกค้าและยอดขายโดยรวม โดยกำหนดขอบเขตที่จำนวนลูกค้าซึ่งมีคุณลักษณะเดียวกัน อยู่ที่ประมาณ 60 – 70% ในพื้นที่การค้าชั้นแรก สามารถเห็นอย่างชัดเจนว่า“ลูกค้าจากขอบเขตระยะมารวมตัวกันจริงๆ ประมาณเท่าไร”

เมื่อตัดสินใจตามระยะทางหรือสภาพภูมิศาสตร์ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นพื้นที่การค้าที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นให้พิจารณาอัตราส่วนของลูกค้าและตรวจสอบให้แน่ชัดถึงพื้นที่การค้าที่ดูสมจริงยิ่งขึ้น

วิธีการเดินทางหลักๆ ในพื้นที่

ในการกำหนดพื้นที่การค้าชั้นแรก ต้องคำนึงถึง “การคมนาคมขนส่ง” ของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การค้าด้วย หลักเกณฑ์สำหรับพื้นที่การค้าชั้นแรกคือเดิน 15 นาที แต่ถ้าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เดินทางโดยรถยนต์ หลักเกณฑ์นี้จะใช้ไม่ได้ผล

หากวิธีการเดินทางหลักๆ ของผู้คนคือจักรยานหรือรถยนต์ส่วนตัว ให้พิจารณาว่า “วิธีการเดินทางนั้นใช้เวลานานเท่าใด” นอกจากนี้ หากวิธีเดินทางคือการใช้รถยนต์ ให้สำรวจว่ามีกี่ครัวเรือนที่มีรถยนต์อยู่ในพื้นที่นั้น

รูปร่างของพื้นที่การค้าที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยในการแบ่งพื้นที่การค้า

สิ่งแรกที่ควรสังเกตเมื่อกำหนดพื้นที่การค้าคือ “พื้นที่การค้าระยะทาง” และ “พื้นที่การค้าเวลา”

พื้นที่การค้าระยะทาง คือชื่อของขอบเขตที่วาดเป็นวงกลมด้วยระยะรัศมีจากร้านของคุณ
พื้นที่การค้าเวลา คือพื้นที่การค้าที่อิงจากเวลาเดินทางว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการมาที่ร้าน โดยการเดิน ขี่จักรยาน หรือขับรถยนต์

พื้นที่การค้าทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการกำหนดพื้นที่การค้าของร้านคุณ แต่มีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่แบ่งพื้นที่การค้า เนื่องจากพื้นที่การค้าที่จะแนะนำนั้น แตกต่างกันระหว่างร้านค้าที่มีอยู่กับร้านค้าใหม่ เรามาตรวจสอบวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่การค้ากัน

พื้นที่การค้าไม่จำกัดรูปแบบ

พื้นที่การค้าไม่จำกัดรูปแบบเป็นวิธีการสร้างพื้นที่การค้าโดยการลากเส้นด้วยมือ (Freehand) (รูปแบบตามใจชอบ)บนแผนที่ เนื่องจากสามารถสร้างพื้นที่การค้าในรูปร่างใดก็ได้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดที่จะวิเคราะห์ จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างโดยคำนึงถึงทางรถไฟและแม่น้ำ
สามารถใช้ได้ส่วนใหญ่เมื่อต้องการสร้างพื้นที่การค้าในภูมิประเทศที่ซับซ้อน ตัดสินใจเกี่ยวกับยอดขายหรือลูกค้าของร้านค้าที่มีอยู่ หรือเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันภายในแบรนด์ของตัวเอง

พื้นที่การค้าตามแนวรถไฟ

พื้นที่การค้าตามแนวรถไฟเป็นวิธีการกำหนดพื้นที่การค้ารอบๆ รางรถไฟหรือถนนสายหลัก
ด้วยวิธีนี้ พื้นที่การค้าที่เรียวยาวจะถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามเส้นทางและถนน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนส่งเสริมการขายตามแนวรถไฟและการดำเนินงานของร้านค้าริมทาง

พื้นที่การค้าคำนวณย้อนกลับ (พื้นที่การค้ามูลค่าเป้าหมาย)

พื้นที่การค้าคำนวณย้อนกลับ (พื้นที่การค้ามูลค่าเป้าหมาย) เป็นวิธีการกำหนดพื้นที่การค้าตามการสำรวจสำมะโนประชากรและข้อมูลประมาณการ

ขั้นแรก วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของร้านค้าที่มีอยู่เพื่อสร้างหลักเกณฑ์สำหรับพื้นที่การค้า ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดขอบเขตของลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขรอบๆ ร้านที่มีอยู่ นี่เป็นอีกวิธีหนึ่ง เช่น การวิเคราะห์ตำแหน่งที่ใช้เมื่อเปิดร้านใหม่ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลมาก่อน

พื้นที่การค้าลูกค้า (พื้นที่การค้าครอบคลุมสัญลักษณ์)

พื้นที่การค้าของลูกค้า (พื้นที่การค้าครอบคลุมสัญลักษณ์) เป็นวิธีการกำหนดพื้นที่การค้าโดยอ้างอิงกับอัตราส่วนที่แท้จริงของลูกค้าใช้เมื่อกำหนดพื้นที่การค้าใหม่ด้วยข้อมูลของร้านค้าที่มีสะสมอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว เป็นวิธีการสร้างที่คล้ายกับพื้นที่การค้าคำนวณย้อนกลับ โดยพื้นที่การค้าจะถูกวาดใหม่โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้าในบริเวณใกล้เคียง

พื้นที่การค้าประเภทอื่นๆ

ในพื้นที่การค้า นอกเหนือจากพื้นที่การค้าชั้นแรกและพื้นที่การค้าในระยะที่เข้าถึงง่ายรอบๆ ร้านค้าแล้ว ยังมีการกำหนดขอบเขตต่างๆ เช่น พื้นที่การค้าชั้นที่สองและพื้นที่การค้าชั้นที่สาม แม้ว่าอัตราการเยี่ยมชมร้านค้ามีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าในพื้นที่การค้าชั้นแรก แต่การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่การค้าในขอบเขตระยะที่กว้างจะเป็นประโยชน์สำหรับการส่งเสริมการขายและการหาลูกค้า


สรุป: หากคุณรู้จักพื้นที่การค้าชั้นแรกก็จะเข้าใจศักยภาพของร้านค้าได้

พื้นที่การค้าที่แสดงขอบเขตที่ร้านค้าของคุณที่อาจได้รับผลกระทบ คือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจไม่ว่าจะธุรกิจประเภทใด แน่นอนว่าการสร้างพื้นที่การค้าชั้นแรกที่มีอิทธิพลอย่างมาก ดังนั้นให้ทบทวนข้อมูลที่ได้เก็บสะสมในการดำเนินการของร้านค้าในภายหลัง
หากติดตามพื้นที่การค้าชั้นแรกอันล่าสุดอยู่เสมอ จะสามารถสะท้อนถึงแนวโน้มของลูกค้า และลักษณเฉพาะของพื้นที่ในการจัดการร้าน หากใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่การค้า อย่างเช่น GIS การตลาดเชิงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของพื้นที่การค้า เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ คุณจะสามารถเป็น “ร้านค้าที่ขาดไม่ได้สำหรับลูกค้า” เลยทีเดียว

Copied title and URL