MAP YOUR VALUE

TerraMap Thailand เป็นโปรแกรมที่นำ GIS (ระบบแสดงข้อมูลบนแผนที่) มาช่วยในการทำ Geo Marketing (การตลาดด้านพื้นที่)
ช่วยในการประเมินตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วย แผนที่ x ข้อมูล

เราจะพยายามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำเสนอ Business Mapping ใหม่ๆ
ในฐานะบริษัทชั้นนำด้าน GIS ในการทำการตลาดด้านพื้นที่
เราจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อมอบ Discovery & Value ใหม่ๆให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติของ TerraMap Thailand

ฟีเจอร์แรก
ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

เนื่องจากทำงานผ่านระบบคลาวด์จึงใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆ ในบริษัทหรือแม้กระทั่งทำงานนอกสถานที่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ฟีเจอร์ที่สอง
แชร์ข้อมูลล่าสุด

อัปเดตข้อมูลประชากรปีละครั้งและข้อมูลแลนด์มาร์คปีละสองครั้ง
อัปเกรดเวอร์ชันโดยอัตโนมัติดังนั้นไม่ว่าเมื่อไรคุณก็สามารถใช้ข้อมูลล่าสุดได้โดยไม่ต้องกังวล

ฟีเจอร์ที่สาม
อัปเดตข้อมูลได้แม้อยู่นอกสำนักงาน

MyLandmark รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ใช้งานได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ในระหว่างเดินทางและสามารถใช้เป็น SFA ของฝ่ายขายได้อีกด้วย
เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
*MyLandmark เป็นข้อมูลของผู้ใช้ที่สามารถสร้างขึ้นได้เองโดยอิสระ

Service Solution

แพ็คเกจแผนกลยุทธ์ด้านพื้นที่โดยผ่านระบบคลาวด์
Terra Map Thailand ให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ สามารถให้บริการข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แผนที่เขตการค้า เช่น ตำแหน่งของลูกค้า เป็นต้น

ลูกค้าสามารถวิเคราะห์พื้นที่สำหรับเปิดร้าน วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า พื้นที่ที่ใช้ในการแจกใบปลิว ได้อย่างง่ายดาย
จัดการข้อมูลวิเคราะห์โดยรวบรวมข้อมูลประชากรและบ้าน ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจในการขยายสาขา

Function

Administrative data
มีข้อมูลระดับตำบลทั่วประเทศ ช่วยสนับสนุนการทำ Area Marketing เช่น การเปิดกิจการใหม่, การขยายสาขา เป็นต้น

Grid data
สามารถแสดงรายละเอียดจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนภายในตารางกริด 500 ม. ซึ่งมีความละเอียดมากกว่าการแสดงผลในรูปแบบของขอบเขตตำบล

Color range
สามารถนำข้อมูลสถิติมาแสดงในรูปแบบการไล่ระดับสี เพื่อให้เห็นการกระจายตัวของประชากร

Landmark
สามารถแสดงตำแหน่งLandmarkของแต่ละหมวดหมู่ในรูปแบบของจุด

My Landmark
ผู้ใช้สามารถเพิ่มและวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถนำข้อมูลของลูกค้า ร้านค้าคู่แข่งและร้านค้าของตัวเอง มาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆได้

Landmark pie chart
สร้างกราฟวงกลมของจำนวนLandmarkในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นส่วนแบ่งทางการตลาด

One click report
สร้างรายงานของเขตการค้าได้อยางรวดเร็วทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ง่ายๆ เพียงแค่ คลิ๊กเดียว

News

แจ้งการปรับปรุงระบบ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (อ)

ฐานข้อมูลจะอัปเดตในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (อ)

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่

เนื่องด้วยบริษัท แมป มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

เกี่ยวกับวันหยุดและเวลาให้บริการ

แจ้งประกาศเกี่ยวกับวันหยุดและเวลาให้บริการตามรายละเอียดด้านล่าง

เกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการ

เกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเวลาให้บริการ

Customers

in preparation

Outsourcing

เกี่ยวกับบริการวิเคราะห์เขตพื้นที่ทางการตลาด จากประสบการณ์ด้านการตลาดและเทคโนโลยีของเรา เราสามารถช่วยแก้ปัญหาการทำธุรกิจของคุณ กรุณาอธิบายรายละเอียดของปัญหาที่ท่านต้องการปรึกษามาในแบบฟอร์มสอบถาม
Click here for request form