จะวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการการแจกจ่ายใบปลิวโฆษณาได้อย่างไร? เรามีเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพนี้!

การส่งเสริมการขาย
This article can be read in about 13 minutes.

การแจกจ่ายใบปลิวโฆษณา ถูกนำมาใช้ทำการตลาดกับร้านค้าที่มีหน้าร้านหลายแห่งเป็นแผนการตลาดในการดึงดูดลูกค้า เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เน้นถึงการลงทุนให้ลูกค้าสนใจ จึงต้องวัดประสิทธิภาพด้านต้นทุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายใบปลิวโฆษณา ถือเป็นวิธีที่ยากต่อการวัดผล เว้นแต่คุณจะเพิ่มจำนวน
ของใบปลิวหรือกำหนดพื้นที่แจกจ่ายที่เหมาะสม ในบทความนี้ เราจะแนะนำ
วิธีเพิ่มความคุ้มค่าของการแจกใบปลิวโฆษณา และเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มทุนของการแจกใบปลิว

 1. การวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกจ่ายใบปลิวโฆษณามีข้อดีอย่างไร?
 2. วิธีวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว
  1. ขอแนะนำวิธีวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว
  2. 2. การคำนวณจำนวนการตอบกลับ
  3. 3. วิธีวัดความคุ้มค่าอย่างถูกต้อง
 3. เคล็ดลับ สำหรับการวัดประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่าในการแจกใบปลิว
  1. ตรวจสอบวิเคราะห์พื้นที่ให้แน่ใจก่อนทำการแจกจ่าย
  2. เลือกพื้นที่แจกจ่ายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามที่คุณต้องการ
  3. เลือกเวลาและวันที่ในช่วงสัปดาห์อย่าง เหมาะสมเพื่อแจกจ่ายใบปลิวให้ได้ผลที่คุ้มค่า
  4. ตรวจสอบเนื้อหาของใบปลิวให้ถูกต้องก่อนแจกจ่าย
 4. สรุป: การตรวจสอบอัตราการตอบรับการแจกใบปลิวและการเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มค่าด้านต้นทุน

การวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกจ่ายใบปลิวโฆษณามีข้อดีอย่างไร?

การวัดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า คือ ดัชนีที่ต้องรู้ว่า “คุณได้ยอดขายเท่าไหร่จากต้นทุนที่คุณใช้ไป” คุณจะต้องใช้เงินในการลงทุน ออกแบบ การพิมพ์ และค่าแรงในการกระจายพนักงานไปแจกใบปลิวโฆษณาหากคุณมียอดขายไม่เพียงพอสำหรับต้นทุนที่คุณใช้ไป หมายความว่า คุณเสียเวลาไปกับการสร้างและแจกใบปลิวโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์วัดผลการแจกใบปลิวเพื่อดูว่าผลที่ได้คุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่
ถ้าคุณสามารถวัดความคุ้มค่าของการแจกใบปลิวได้อย่างเหมาะสม จะทำให้มีประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนใบปลิว พื้นที่แจกจ่าย วันที่และเวลาการแจกจ่าย ฯลฯ และทำให้สามารถปรับปรุงการแจกใบปลิวของคุณให้คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มความคุ้มค่าในการแจกใบปลิวจะส่งผลให้ยอดขายในร้านเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

วิธีวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว

เพื่อวัดความคุ้มค่าทางค่าใช้จ่ายของการแจกจ่ายใบปลิว, คุณต้องวางแผนหรือมีระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการแจกใบปลิวเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละวิธีมีประสิทธิภาพหรือไม่ บทความต่อไปนี้ เราจะอธิบายวิธีการวัดประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดความคุ้มค่าของการแจกใบปลิวโฆษณา

ขอแนะนำวิธีวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว

อันดับแรกเพื่อวัดความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว คุณจะต้องคำนวณ “จำนวนผลตอบรับ” เพื่อระบุจำนวนลูกค้าที่สนใจสินค้าจากใบปลิวที่แจกไป
をด้วยวิธีที่ช่วยให้คุณระบุได้ว่า “ผู้ที่เห็นใบปลิวมีปฏิกิริยาอย่างไร” คุณจะสามารถนับจำนวนการตอบกลับได้ วิธีการต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อคำนวณจำนวนการตอบรับได้

 • ใส่รหัส คิวอาร์โค้ด (QR CODE) ที่แตกต่างกันบนใบปลิวสำหรับแต่ละพื้นที่ที่แจกจ่ายและนับจำนวนการตอบรับจากรหัสคิวอาร์โค้ดพิเศษเหล่านั้น (QR CODE)
 • นับจำนวนคูปองที่แนบไปกับใบปลิว
 • พิมพ์หมายเลขเฉพาะสำหรับโทรฟรีไปกับใบปลิวและนับจำนวนสายที่ได้รับ
 • สร้างแบบสอบถามที่มีช่องทำเครื่องหมายถูก ”ดูที่ใบปลิว” ภายใต้แรงจูงใจในการเข้าชมร้านค้าและการซื้อ
 • นับจำนวนจากฟอร์มสำรวจแบบสอบถามที่ทำเครื่องหมายไว้ในใบปลิว

เลือกวิธีการที่เหมาะสมตามผลิตภัณฑ์ การบริการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

2. การคำนวณจำนวนการตอบกลับ

เมื่อคุณทราบจำนวนการตอบกลับการแจกใบปลิวของคุณแล้ว ให้คำนวณ“อัตราการตอบกลับ” เพื่อให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของความคุ้มทุนคุณสามารถคำนวณอัตราการตอบกลับด้วยสมการด้านล่าง

อัตราการตอบกลับ (%) = จำนวนที่ตอบกลับ / จำนวนที่แจก *100

การแยกข้อมูลวิเคราะห์เป็นการวัดจำนวนการตอบกลับ ทำให้สามารถวิเคราะห์ไม่เพียงแค่อัตราการตอบสนองทั่วไป แต่ยังมาจากข้อมูลต่างๆ เช่น “จากจำนวนตั๋วที่แจกให้กับผู้หญิงในบางรุ่น” จงรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดให้ได้มากที่สุดและนำไปใช้ในการวิเคราะห์

3. วิธีวัดความคุ้มค่าอย่างถูกต้อง

มี 3 ข้อ หลัก ในการวัดความคุ้มค่าอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลพื้นที่แจกจ่าย จำนวน วันที่และเวลาที่แจกจ่ายใบปลิวไว้ รวมถึงระบุวันในช่วงสัปดาห์ และนำมารวมไว้ในการวิเคราะห์
 • เนื่องจากอัตราการตอบกลับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของการแจกจ่าย ควรดำเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอย่างสม่ำเสมอ
 • เปรียบเทียบการเติบโตของยอดขายก่อนแจกใบปลิวและวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังจากแจกใบปลิว เปรียบเทียบความคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่

คุณสามารถวัดประสิทธิภาพความคุ้มทุนของการแจกใบปลิวได้อย่างแม่นยำผ่านการวิเคราะห์หลายวิธี มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการแจกใบปลิวของคุณและประเมินรายได้ที่คุณได้รับเมื่อเทียบกับต้นทุนเสมอ

เคล็ดลับ สำหรับการวัดประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่าในการแจกใบปลิว

วิธีเพิ่มความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว มีทั้งหมด 4 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้

 • วิเคราะห์พื้นที่ที่ทำการแจกจ่ายอย่างละเอียดให้เหมาะสมเพื่อความคุ้มทุน
 • เลือกพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการแจกใบปลิวที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณ
 • เลือกวันและเวลาแจกจ่ายในสัปดาห์อย่างเหมาะสม
 • ตรวจสอบเนื้อหาของใบปลิวให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนทำการแจกจ่าย

ข้อมูลเหล่านี้นี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน หากคุณจะแจกใบปลิวเป็นครั้งแรก โปรดพิจารณาวิธีเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

ตรวจสอบวิเคราะห์พื้นที่ให้แน่ใจก่อนทำการแจกจ่าย

ก่อนทำการแจกจ่ายใบปลิว อย่าลืมทำการตลาดอย่างละเอียดในพื้นที่ที่คุณกำลังแจกจ่ายและกระจายโฆษณาโปรโมชั่นนั้นไป

 • ลูกค้าของคุณส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุใด
 • องค์ประกอบของครัวเรือนคืออะไร?
 • มีร้านคู่แข่งประเภทไหนและมีกี่ร้าน?

เมื่อเข้าใจ คุณลักษณะของพื้นที่ คุณจะสามารถวางแผนการแจกใบปลิวที่คุ้มค่ามากขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น คู่แข่งของคุณที่ให้บริการธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยแจกใบปลิวแคมเปญไปยังพื้นที่อาศัยที่เป็นเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการใช้บริการของคู่แข่งมาเป็นบริการของคุณ มีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป้าหมายเดียวกันเหล่านั้น โดยการแจกใบปลิวที่นำเสนอแคมเปญที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่แตกต่างและเป็นประโยชน์มากกว่า

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ว่าใบปลิวได้ถูกแจกจ่ายไปยังพื้นที่ใดบ้างนั้น จะทำให้เราจะสามารถรู้ว่าเป้าหมายหลักของร้านค้าของคู่แข่งคืออะไร และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายของพวกเขาคืออะไร

เลือกพื้นที่แจกจ่ายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามที่คุณต้องการ

โดยการจำกัดการแจกใบปลิวเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการของคุณทำให้คุณสามารถเพิ่มการวัดประสิทธิภาพความคุ้มทุนได้

ตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนหนุ่มสาวโสดจำนวนมาก หากคุณแจกใบปลิว ที่มีแคมเปญว่า “พิเศษลดราคาอาหาร ทุกวันในช่วงเวลา” ที่กำหนด” ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจและประสิทธิภาพความคุ้มค่าการแจกใบปลิวของคุณจะเพิ่มขึ้น

ดังนั้น คุณต้องวางแผนว่าการบริการและวิเคราะห์ว่ารูปแบบใหนที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทใด และคุณต้องเลือกพื้นที่แจกใบปลิวที่ตรงกับความต้องการของคุณด้วย

เลือกเวลาและวันที่ในช่วงสัปดาห์อย่าง เหมาะสมเพื่อแจกจ่ายใบปลิวให้ได้ผลที่คุ้มค่า

ยิ่งแจกใบปลิวมากเท่าไรก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น

หากต้องการแจกจ่ายใบปลิวที่มีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่า คุณต้องมีการวางแผนดึงดูดความสนใจของลูกค้าจำนวนมากด้วยจำนวนใบปลิวที่จำกัดโดยเลือกวันในช่วงของสัปดาห์ที่เหมาะสมและเวลาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ตรวจสอบเนื้อหาของใบปลิวให้ถูกต้องก่อนแจกจ่าย

เนื้อหาของใบปลิวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการวัดประสิทธิภาพเพิ่มความคุ้มค่า

เราขอแนะนำให้คุณสร้างเนื้อหาและการออกแบบที่ลูกค้าของคุณสามารถรับรู้ถึงการบริการและดึงดูดความสนใจได้ทันที เพียงแค่มองผ่านอาจเป็นจะการใส่บทกลอนไว้ด้านหน้าซึ่งอธิบายประเภทสินค้าและบริการที่คุณขายโดยเฉพาะ หากเนื้อหากระตุ้นและตรงความคาดหวังของผู้รับ มีแนวโน้มที่ผู้รับจะดูใบปลิวและดำเนินการตอบกลับมากขึ้น อย่าลืมตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนดำเนินการแจกจ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบปลิวที่ได้สร้างขึ้นนั้นเมื่อแจกไปแล้ว ไม่มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะโยนทิ้งขยะ

สรุป: การตรวจสอบอัตราการตอบรับการแจกใบปลิวและการเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มค่าด้านต้นทุน

เพื่อวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการแจกใบปลิว ให้ใช้วิธีวัดผลด้วยการนับจำนวนการตอบกลับและวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ หรือใช้วิธีที่หลากหลายเข้ามาช่วยวัด

ถ้าคุณสามารถวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการแจกใบปลิวได้ โดยการวางแผนหาพื้นที่แจกจ่ายใบปลิวที่เหมาะสม คิดเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเหล่านี้คุณจะสามารถทำการแจกใบปลิว ที่มีต้นทุนเหมาะสมและเพิ่มยอดขายในร้านได้ และมีหลายวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของการแจกใบปลิว แต่ทำไมไม่ลองเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของบริษัทและพื้นที่การค้าของคุณก่อนล่ะ?

Copied title and URL